ข่าวสารจากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีซ่อมแซมหลังคาวิหาร และร่วมปฏิบัติภาวนาเป็นพุทธบูชา

 • ความศรัทธาท่ามกลางขุนเขา

  รายการเที่ยวนี้มีแต่เฮง - ความศรัทธาท่ามกลางขุนเขา

  อ่านข่าวนี้

 • งานสมโภชพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

  งานสมโภชพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559

  อ่านข่าวนี้

 • ขอเชิญร่วมบุญมิทิตาสักการะคุณ เนื่องในโอกาสฉลองสิริอายุวัฒนะ ๗๐ ปี

  ท่านพระครูจิตตภาวณาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอนายูง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

  อ่านข่าวนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป