เสียงแห่งธรรม

 • เทปในโอกาสคณะวัดป่าภูก้อนไปกราบคารวะที่วัดดอยธรรมเจดีย์ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙

  โครงการประวัติศาสตร์นี้ เป็นปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นบนโลก ดังที่พระเดชพระคุณ หลวงปู่แบน ธนากโร แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ได้เมตตาให้พร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการฯ ไว้ว่า

  ปาฏิหาริย์มีอยู่ในโลกตลอดกาล แต่จะมีการแสดงออกหรือไม่ก็ตาม อะไรต่ออะไร มันก็มีการสื่อความถึงกัน ก็ดีแล้ว…อันนี้ก็เหมือนกัน ทีนี้ก็หวังว่ามันจะออก มาให้มันเป็นที่ ถูกใจ พอใจของศรัทธาญาติโยม และเหล่ากรรมการทุกๆ ท่านนะ นี้คือปาฏิหาริย์…..ขอให้ปาฏิหาริย์ออกมาให้งามสุดๆ เพราะพระพุทธเจ้าท่านงาม…งามที่สุด จะทำอะไรเนื่องด้วยองค์พระพุทธเจ้านี่ ต้องพยายามเอาสุดๆ เลย อย่า...อย่า...อย่าต้องรีบว่า จะต้องเสร็จแล้วภายใน ๒ ปีนะ ถ้าหากว่างามสุดๆ นี่จะใช้เวลาเพิ่มอีก..สักปี ครึ่งปี ไม่น่ามีปัญหาเลย เรียกว่างานชิ้นนี้ ไม่ใช่งานอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะ งานอันดับหนึ่งของโลกทีเดียว ไม่ว่าอีกนานขนาดไหนก็ช่าง คิดว่า..งานชิ้นนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลก มองให้ไกล จึงไม่จำเป็นต้องรีบ ๒ ปีไม่แล้ว… ๒ ปีครึ่ง… ถึง ๓ ปี…เอาให้ดีที่สุดเลย เรียกว่าเป็น…ในโลกใบนี้ ตั้งแต่มีโลก และมีในโลกต่อไป ก็จะไม่มีอย่างนี้อีก จริงๆ นะ โลกใบนี้มีมานานขนาดไหน ถ้ามีมาแล้ว...เราก็จะรู้ใช่ไหม? ในโลกใบนี้ทุกซอกทุกมุม มันทะลุปรุโปร่งหมดเดี๋ยวนี้…ไม่มี จึงเรียกว่างานอันนี้….งานระดับโลก ออกมาใครๆ ก็ว่า ให้งาม สุดหัวใจออกมา…

 • มรณานุสติ

 • สมบัติมนุษย์เพื่อสร้างคุณงามความดี

 • สังขารมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา

 • รู้หน้าที่การงานของตน

 • ประกาศความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

 • การน้อมคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้าสู่ใจ

 • การงานทางใจทำจนลมหายใจสุดท้าย

 • ค้นความดีในใจ

 • พลังศรัทธากำเนิดวัดป่าภูก้อน

 • คุณความดีภายในใจค้ำจุนโลก

 • เร่งทำความดีเสียแต่วันนี้

 • ธรรมะข้อวัตรปฎิบัติ

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป