ร่วมทำบุญกับวัดป่าภูก้อนได้ที่

วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
โทร. 08-1184-3743 , 08-2835-0668

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา น้ำโสม (อุดรธานี)

  1. ชื่อบัญชี "วัดป่าภูก้อนเพื่องานเฉลิมพระเกียรติกองทุนพระพุทธไสยาสน์"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 418-010574-0

  2. ชื่อบัญชี "วัดป่าภูก้อนเพื่อผ้าป่ากองทุนพระพุทธไสยาสน์"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 418-010683-5

  3. ชื่อบัญชี "วัดป่าภูก้อนเพื่อกฐินกองทุนพระพุทธไสยาสน์"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 418-010744-1

  4. ชื่อบัญชี "วัดป่าภูก้อนเพื่อค่าใช้จ่ายกองทุนพระพุทธไสยาสน์"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 418-010784-9 • ร่วมบุญเข้าบัญชีธนาคารผ่านเครื่อง ATM

  สามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM เข้าบัญชีธนาคารต่างๆ ตามรายชื่อบัญชีด้านบน

  โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินและรายละเอียดการร่วมบุญ พร้อมนามผู้ร่วมบุญ และชื่อที่อยู่ให้ส่งกลับ มาที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โทรศัพท์ 08-9111-9119, 08-6243-7864 (กรุณาระบุหากท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตร)

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารร่วมทำบุญ

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป