ข่าวสารจากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • การเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนไฟช่อวิหาร

 • ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี

 • รอง ผบ.ทหารบก และคณะ เข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์

  10 มิ.ย. 2560 รองผู้บัญชาการทหารบก พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร, ท่านผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ พลตรีกนก ภู่ม่วง และคณะให้เกียรติมาเยือนสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ โดยคุณแม่ปิยวรรณให้การต้อนรับ

  อ่านข่าวนี้

 • เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๖-๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐

  อ่านข่าวนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป