ประวัติย่อเจ้าอาวาส

พระครูจิตตภาวนาญาณ (ชาลี ถิรธัมโม)
 • กำเนิด
  ที่บ้านเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 • วันเกิด
  ๒๙ มิถุนายน ๒๔๘๘ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา
 • นาม
  ชาลี บุตรน้อย
 • โยมบิดา-มารดา
  นายคำ – นางกัน บุตรน้อย
 • พี่น้องทั้งหมด
  ๖ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔
 • บรรพชา
  ท่านพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม ได้บรรพชาเมื่ออายุ ๑๙ ปี ที่วัดศิริราษฎร์วัฒนา บ้านเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยพระครูอดุลสังฆกิจเป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบท
  ท่านพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๐ ปี ที่วัดศิริราษฎร์วัฒนา โดยมีท่านพระอาจารย์คำมี สุวรรณศิริ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • ออกปฏิบัติ
  ได้จำพรรษาที่วัดศิริราษฎร์วัฒนา ๑ พรรษา แล้วเดินธุดงค์ไปจังหวัดเลยได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่จังหวัดเลย ๑ พรรษา และเดินธุดงค์ต่อไปทางภาคเหนือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และอยู่กับหลวงปู่คำบูก ๓ พรรษา จากนั้นธุดงค์เรื่อยมาจนพบวัดป่าถ้ำจันทน์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และได้สร้างวัดป่าถ้ำจันทน์ จำพรรษาที่นั่น ๒ พรรษา แล้วได้รับนิมนต์มาอยู่สร้างวัดป่าภูก้อนในปลายปี พ.ศ.๒๕๒๗ ในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้สร้างวัดป่าภูก้อนแล้วเสร็จ จนได้รับพระราชทานใบวิสุงคามสีมา
 • สมณศักดิ์
  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระครูจิตตภาวนาญาณ"
 • ปัจจุบัน
  เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน เจ้าคณะอำเภอนายูง (ธรรมยุต) และพระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอนายูง

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป อ่านเพิ่มเติม..