คลิปวิดีโอ

 • คุณพระช่วย

  22 ก.พ. 58 อย่างเป็นทางการของเวิร์คพ้อยท์ ช่วง "คุณพระโชว์" กับ 1 ใน 10 วัดบนเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศ

  ชมวิดีโอ

 • คุณพระช่วย-สร้างวัดป่าภูก้อน

  ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท.

  ชมวิดีโอ

 • คุณพระช่วย ออกอากาศ 18 ต.ค. 2553

  ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท.

  ชมวิดีโอ

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป