การเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนไฟช่อวิหาร

ลงข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ แก่อรหันตสาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ และเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ กรุงเวสาลี แคว้นวัชชี อีกด้วย
วันครบรอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้ ประธานและคณะกรรมการขอเชิญท่านผู้ทรงเกียรติคุณในคุณธรรมนำทาง ร่วมบุญทุนทรัพย์ส่งเสริม ให้พุทธสถานงดงาม  สดใสไสวสว่างยิ่ง สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งมวล   ด้วยการเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนไฟช่อวิหาร ซึ่งแขวนบูชามาเป็นเวลานานมาแล้ว

การถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนา  มีอานิสงส์สูงอันจะทำให้ผู้ทำ เมื่อเกิดมาชาติใดจะไม่มี ความบกพร่องในการมองเห็นในทุกภพชาติ มีดวงปัญญาสว่างไสว มีความรุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ เมื่อละจากโลกนี้ไป ก็จะบังเกิดในวิมานที่สว่างไสว เกิดเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างไสวกว่าเทวดา ตนอื่น  สามารถเข้าถึงความเป็นเลิศ ด้านทิพยจักขุ เหมือนพระอนุรุทธเถระ
ด้วยเหตุแห่งบุญที่ท่านตั้งจิตตั้งใจกระทำขึ้นในครั้งนี้ น้อมขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และ อานิสงส์แห่งผลบุญกุศลที่ท่านและหมู่คณะได้ตั้งใจในการร่วมบุญมหากุศลครั้งนี้  โปรดน้อมนำคุ้มครอง ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ  รุ่งเรือง  มั่งมีศรีสุข  ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง  ๔ ประการ คือ อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณธนสารสมบัติแด่ทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญ

โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ  สามารถร่วมบุญได้ที่วัดป่าภูก้อน หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนโดยตรง ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี  “บัญชีเพื่อกองทุนพระพุทธไสยาสน์”

ธนาคารไทยพาณิชย์   น้ำโสม (อุดรธานี)
บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  406-557380-6

และโปรดส่งโทรสารระบุชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมสำเนาใบโอน

ไปที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โทรศัพท์ (02) 289-0213 โทรสาร (02) 289-0253
หรือ ID LINE: chanthima79 เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรจัดส่งให้ตามที่อยู่
 

ภาพจากข่าว

ข่าวอื่นๆ จากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • 2565-03-21 บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

  เมื่อเช้าวันนี้ (21 มี.ค.) วัดป่าภูก้อน คณะสงฆ์นำโดยท่านพระครูสังฆรักษ์ เจ้าอาวาส และเจ้าหน้าที่วัดได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายสังฆทานภัตตาหาร อุทิศถวายสมเด็จพระวันรัต ผู้เปี่ยมคุณอเนกอนันต์ ณ ศาลาการเปรียญ

  อ่านข่าวนี้

 • มาตรการในการปฏิบัติก่อนเข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์

  **อัพเดท** มาตรการในการปฏิบัติก่อนเข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน เริ่ม ณ วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  อ่านข่าวนี้

 • ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี

 • ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอนายูง

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป