รายชื่อเจ้าภาพสวดอภิธรรม อุบาสิกา ปิยวรรณ วีรวรรณ

ลงข้อมูลวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และเดือนกันยายน ๒๕๖๑

 

รายชื่อเจ้าภาพสวดอภิธรรม อุบาสิกา ปิยวรรณ  วีรวรรณ

 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

๑       วัดสว่างแสงธรรม

๒       หจก.อุดรนานาภัณฑ์ และคณะครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรร

๓       วัดป่าบ้านค้อ

๔       วัดป่าบ้านเพิ่ม และคณะสงฆ์วัดภูย่าอู่

๕       วัดป่านาขาม และวัดอรัญวาสี

๖       วัดป่าผาน้ำจั้น

๗       คุณสมศักดิ์ ชลาชล และสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 E

๘       คุณธีรชาติ-คุณธนโชค  วีรวรรณ และธนาคารไทยพาณิชย์

๙       สโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ – สโมสรโรตารี่ และคุณแม่ชีระเบียบ  หุนสูงเนิน

๑๐     คุณถวิล-คุณสุกี  ศรีมงคล อำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร

๑๑     คุณพ่อวิรัตน์-คุณแม่นภา  ลออรัตน์ตระกูล และคณะสงฆ์ อ.นายูง - อ.น้ำโสม

๑๒      สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และมูลนิธิอุดรพิทย์เพื่อการศึกษา

๑๓     วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๑๔     สำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

๑๕     คุณประภาส-คุณเจดีย์  ชลศรานนท์, คุณชัยกร-คุณอนงค์  จันทร์รุ่งสกุล, คุณสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์

๑๖     คุณปรีดาวรรณ  รุจิกกนกกาญจนา  พร้อมครอบครัว

๑๗     คุณทรงยศ-คุณวริสา  จาตนิลพันธุ์

๑๘     คณะสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และคุณวิมล  จาตนิลพันธุ์ พร้อมครอบครัว

๑๙     คณะมงคลยาตรา และคุณวินัย-คุณทองคำ  ประเสริฐสุวรรณ

๒๐     คุณพ่อโสภณ-คุณแม่สมมาตร  สมบึงกลาง และครอบครัวจันทรมณี

๒๑     บริษัท หลังคาเหล็กไทยสตาร์ และนวกะอัฐมีบูชา ๖๑

๒๒     ศิษย์เก่าวชิราวุธ ๓๓-๓๔-๓๕ , คุณกาญจ์ฉัตร  หมื่นสี่พรหม

๒๓     คุณธนโชค-คุณสิริลักษณ์  วีรวรรณ

๒๔     นางจันทร์  ศรีสุพรรณ พร้อมครอบครัว

๒๕     บริษัท ไอยราโฮมสโตร์ จำกัด พร้อมครอบครัว ลาภศรีสวัสดิ์

๒๖     นายทวี  สาลีแสง พร้อมครอบครัว

๒๗     ผช.ผบ.ตาล  กองศรี และนางสิทธิณี  เพื่อนสงคราม พร้อมครอบครัว

๒๘     นายชาตรี  ศรีบุญเรือง และร้านชายมอเตอร์

๒๙     คุณแม่ลำดวล  สุขขารมณ์  พร้อมบุตร-ธิดา

๓๐     ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์ฯ

๓๑     คณะวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง

 


 

 

รายชื่อเจ้าภาพสวดอภิธรรม อุบาสิกา ปิยวรรณ  วีรวรรณ

 

เดือน กันยายน ๒๕๖๑

 

 

๑       คณะศาลเยาวชน จังหวัดอุดรธานี

๒       คณะบ้านธรรมทานปทุมธานี

๓       สถานีตำรวจภูธรนายูง

๔       กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน บ้านก้อง, นาแค สพป.อด.๔

๕       บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตอุดรธานี และคณะอำเภอน้ำโสม

๖       คุณอุดมเดช  เงินไธสง พร้อมครอบครัว

๗       นายสมดี  เข็มขำ กำนันตำบลบ้านก้อง

๘       ท่านณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้บริหารกระทรวงการคลัง

๙       นางจันทร์  วันมณีแสง  พร้อมครอบครัว และวัดถ้ำสาลิกา

๑๐     ร.ต.ท.ปวิช-คุณกาญจนา  รัตนะ  และตำรวจชุมชน ต.บ้านก้อง

๑๑     คุณยายแช่ม  โสมสวรรค์  และ ร.ต.ท.เอกชัย  ผัวชอุ่ม

๑๒     คุณฐาปวี  กองชีพ

๑๓     คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)

๑๔     นายเอกชัย  ใจหมั่น-นางสาวมณีวรรณ  แหวนวงศ์พันธ์

๑๕     นายช่างประวิทย์  ธรรมขันติพงศ์ พร้อมครอบครัว และศูนย์พลังจิตตานุภาพ ๓๒ (วัดโพธิสมภรณ์)

          และคณะสงฆ์ อ.นายูง (ธ)

๑๖     คณะสองแถว และคุณปณิตา  อโหสิประชา

๑๗     คุณพ่อมนู-คุณแม่หลาบ  แพงตะครุ

๑๘     คุณโศรยา  ว่องพานิช

๑๙     นายอำเภอนายูง และ พล.ต.อ.ภาณุพงศ์  สิงห์รา ณ อยุธยา-คุณภิราพัณณ์  วงษ์มณีกิจชัย

๒๐     นายทนงศักดิ์  หาญจางสิทธิ์, นายศิริชัย, ร.ต.ท.วรภาส  อนุตรี (๓ ต)

๒๑     คุณสุปราณี  สาที พร้อมครอบครัว

๒๒     คุณบรรลือศักดิ์  อวยสวัสดิ์ และเพื่อน

๒๓     บริษัท ไผ่กาญจน์ จำกัด โดยครอบครัว อรรถวิรุฬกิจ และนายแพทย์อนุวัตร ผลบุณย์รักษ์

๒๔     ร้านเหม๋นาขา

๒๕     คุณสุดใจ  เกษกาญจนานุช  พร้อมครอบครัว

๒๖     ส.ณ.วชิรภัทร์  สุวรรณโคตร และสุขกล้า

๒๗   

ภาพจากข่าว

ข่าวอื่นๆ จากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • 2565-03-21 บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

  เมื่อเช้าวันนี้ (21 มี.ค.) วัดป่าภูก้อน คณะสงฆ์นำโดยท่านพระครูสังฆรักษ์ เจ้าอาวาส และเจ้าหน้าที่วัดได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายสังฆทานภัตตาหาร อุทิศถวายสมเด็จพระวันรัต ผู้เปี่ยมคุณอเนกอนันต์ ณ ศาลาการเปรียญ

  อ่านข่าวนี้

 • มาตรการในการปฏิบัติก่อนเข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์

  **อัพเดท** มาตรการในการปฏิบัติก่อนเข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน เริ่ม ณ วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  อ่านข่าวนี้

 • ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี

 • ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอนายูง

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป