คลังภาพวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • ภูมิทัศน์ภายนอกพระวิหาร

  ภาพบรรยากาศรอบๆพระวิหาร ในช่วงเวลาต่างๆ

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • พิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธไสยาสน์ฯ

  พิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธไสยาสน์ฯ 3 ก.ค.53

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • พิธีพุทธาภิเษก

  พิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี 3 ก.ค. 53

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • พิธีทอดผ้าป่า 28 มิ.ย.56

  พิธีทอดผ้าป่า 28 มิ.ย.56

  เข้าชมภาพชุดนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป