คลังภาพวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • งาน​ทอดกฐิน​สามัคคี​วัดป่า​ภู​ก้อน​ 10 ตุลาคม​ 2563​

  ให้ทุกท่านได้ชมและอนุโมทนา​บุญ​ร่วมกัน​นะ​คะ​

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • วันมาฆบูชา [8 ก.พ. 2563]

  กิจกรรมวันมาฆบูชา และพิธีเวียนดอกบัวฯ

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • งานกฐินสามัคคี วัดป่าภูก้อน 62 [10 พ.ย. 2562]

  คณะสงฆ์วัดป่าภูก้อน คณะกรรมการบริหาร และเป็นมหากุศลเจตนาครั้งสุดท้ายของพุทธสาวิกาปิยวรรณ วีรวรรณ ผู้สร้างวัดป่าภูก้อนและอดีตประธานบริหารกองทุนพระพุทธไสยาสน์และวิหารสังฆบิดรผู้ล่วงลับ ปรารถนาจะจัดสร้าง พระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ หล่อทองเหลือง หน้าตักกว้าง ๓๘๐ ซม. ความสูงองค์พระรวมฐาน ๘๕๐ ซม. ประดิษฐาน ในวิหารความสูง ๑๒ เมตร บริเวณลานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ วัดป่าภูก้อน อันจะเป็นมรดกธรรม จารึกไว้ในแผ่นดิน เป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทย

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • พิธีสวดมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  เข้าชมภาพชุดนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป