คลังภาพวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • พิธีสวดมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • 2559-06-22

  งานพิธี วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธไสยาสน์ โลกนาถศาสดามหามุนี 17 มิถุนายน 2559

  งานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธไสยาสน์ โลกนาถศาสดามหามุนี วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • ภาพรวมโครงการ

  ภาพรวมโครงการวัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี

  เข้าชมภาพชุดนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป