พิธีพระราชทานเพลิงศพอุบาสิกาปิยวรรณ วีรวรรณ ณ วัดป่าภูก้อน

ลงข้อมูลวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานไฟพระราชทานเพลิงศพนางปิยวรรณ วีรวรรณ อดีตประธานอำนวยการกองทุนพระพุทธไสยาสน์และพระวิหารสังฆบิดร ผู้ก่อสร้างวัดป่าภูก้อน และพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ศาสนสถาน ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

    เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 20 ต.ค.61 ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานไฟพระราชทานเพลิงศพนางปิยวรรณ วีรวรรณ พร้อมกันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้เชิญดอกไม้จันทน์และเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพนางปิยวรรณ วีรวรรณ อดีตประธานอำนวยการกองทุนพระพุทธไสยาสน์และพระวิหารสังฆบิดร ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าภูก้อน ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
    ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานผ้าไตรพระราชทาน ทอดถวายแก่พระสงฆ์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางปิยวรรณ วีรวรรณ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้เชิญทอดถวายแก่พระสงฆ์
    นางปิยวรรณ วีรวรรณ หรืออุบาสิกาปิยวรรณ วีรวรรณ วีรวรรณ อดีตประธานอำนวยการกองทุนพระพุทธไสยาสน์และพระวิหารสังฆบิดร เป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อสร้างวัดป่าภูก้อน จากพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย กลายเป็นวัดในพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่รักษาป่าไม้ เพราะวัดซึ่งเป็นพุทธสถานที่จะสามารถรักษาป่าให้อยู่ได้ตราบนานเท่านาน เกือบ 30 ปี จากพื้นที่ป่า 15 ไร่ ขยายเป็น 3,000 ไร่ในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ท่านยังได้สร้างวิหารและพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งใช้หินอ่อนขาวคาราร่า จากอิตาลี 42 ก้อนมีความยาว 20 เมตร สูง 9 เมตร น้ำหนักรวมประมาณ 700 ตัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ครบ 7 รอบ 84 พรรษา และนับเป็นพระมหากุรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระนอนองค์นี้ว่า "พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี" แปลว่า พระพุทธรูปปางไสยาสน์แห่งพระมหามุนีผู้ทรงเป็นบรมครู ที่ทรงเป็นที่พึ่งแห่งชาวโลก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีมาสู่ครอบครัววีรวรรณและคณะอุบาสิกาวัดป่าภูก้อนอย่างหาที่สุดมิได้
พร้อมกันนี้อุบาสิกาวีรวรรณฯ ยังได้สร้างวิหารสังฆบิดร กว้าง 39 เมตร ยาว 49 เมตร ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
    นางปิยวรรณ วีรวรรณ มีบุตร-ธิดารวม 3 คน ประกอบด้วยนายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช ,พระครูสังฆรักษ์ (พุทธิพงษ์ อภิชาโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน นางสาวโศรยา ว่องพานิช นางปิยวรรณ วีรวรรณ สมรสกับนายโอฬาร วีรวรรณ
    นางปิยวรรณ วีรวรรณ ถึงแก่กรรม เมื่อ 20 ก.ค. 61 ที่ผ่านมากรรมด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สิริอายุ 70 ปี 9 เดือน 20 วัน

Share : Facebook   Line  

ข่าวอื่นๆ จากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • 7-14 ก.พ.2557 โครงการประกวดภาพถ่ายฯ

  ภาพบรรยากาศของการประกวดภาพถ่าย

  อ่านข่าวนี้

 • 1 พ.ย.57 กฐินสามัคคี

  กฐินสามัคคีวัดป่าภูก้อน

  อ่านข่าวนี้

 • ต.ค.2557 คณะอดีต สว.เยี่ยมสักการะวัดป่าภูก้อน

  ขอต้อนรับ อดีต สว.พร้อมคณะทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

  อ่านข่าวนี้

 • 14 มิ.ย.2551 พิธีหล่อบานประตูเทพสติ-ปัญญา

  พิธีหล่อบานประตูเทพสติ-ปัญญา

  อ่านข่าวนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป