ขอเชิญร่วมบุญมิทิตาสักการะคุณ เนื่องในโอกาสฉลองสิริอายุวัฒนะ ๗๐ ปี

ลงข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

ท่านพระครูจิตตภาวณาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอนายูง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมบุญมิทิตาสักการะคุณ
เนื่องในโอกาสฉลองสิริอายุวัฒนะ ๗๐ ปี
ท่านพระครูจิตตภาวณาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอนายูง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘


กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘


เวลา ๗.๐๐ น.
ท่านพระครูจิตตภาวณาญาณ ใส่บาตรแด่พระภิกษุสามเณร และสาธุชนร่วมใส่บาตร รอบศาลาการเปรียญ วัดป่าภูก้อน


เวลา ๗.๓๐ น.
พิธีทักษิณานุปทาน ท่านพระครูจิตตภาณาญาณ ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจ้าภาพน้อมถวายทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมนียคาถา
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร และพระสงฆ์ทั้งนั้นให้พร


เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระอาจารย์คำสด อรุโณ นำพระภิกษุสามเณรทำพิธีคาราวะท่านพระครู จิตตภาวณาญาณ โดยกล่าวคำขอขมา แล้วศิษยานุศิษย์กล่าวคำสักการะคุณ
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก  และชาวบ้านถวายพานดอกไม้บายศรี ท่านพระอาจารย์เทศนาธรรม จากนั้นน้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์


เวลา ๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และชาวบ้านสรงน้ำท่านพระอาจารย์ ตามลำดับ


๑๑.๓๐ น.
ท่านพระอาจารย์ประพรมน้ำพุทธมนต์
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ดังนี้
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมป์) ๒๐ ทุน
โรงเรียนบ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมป์) ๑๐ ทุน
โรงเรียนบ้านนาตูม ๑๐ ทุน
โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย ๑๐ ทุน
มอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันแก่ชาวบ้านนาคำใหญ่


หมายเหตุ : ท่านผู้มีจิตศัทธาประสงค์จะร่วมบุญ หรือเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยไทยทาน หรือจองทำโรงทาน ถวายอาหาร ถวายน้ำปานะ โปรดติดต่อได้ที่ วัดป่าภูก้อน คุณโศรยา โทร. (๐๘๑) ๑๘๔-๓๗๔๓ , คุณหฤทัย โทร. (๐๘๑) ๘๖๖-๙๗๕๒ คุณปรีดาวรรณ โทร. (๐๘๙) ๑๑๑-๙๑๑๙

ภาพจากข่าว

ข่าวอื่นๆ จากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • 2565-03-21 บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

  เมื่อเช้าวันนี้ (21 มี.ค.) วัดป่าภูก้อน คณะสงฆ์นำโดยท่านพระครูสังฆรักษ์ เจ้าอาวาส และเจ้าหน้าที่วัดได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายสังฆทานภัตตาหาร อุทิศถวายสมเด็จพระวันรัต ผู้เปี่ยมคุณอเนกอนันต์ ณ ศาลาการเปรียญ

  อ่านข่าวนี้

 • มาตรการในการปฏิบัติก่อนเข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์

  **อัพเดท** มาตรการในการปฏิบัติก่อนเข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน เริ่ม ณ วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  อ่านข่าวนี้

 • ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี

 • ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอนายูง

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป