ขอเชิญร่วมบุญมิทิตาสักการะคุณ เนื่องในโอกาสฉลองสิริอายุวัฒนะ ๗๐ ปี

ลงข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

ท่านพระครูจิตตภาวณาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอนายูง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมบุญมิทิตาสักการะคุณ
เนื่องในโอกาสฉลองสิริอายุวัฒนะ ๗๐ ปี
ท่านพระครูจิตตภาวณาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอนายูง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘


กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘


เวลา ๗.๐๐ น.
ท่านพระครูจิตตภาวณาญาณ ใส่บาตรแด่พระภิกษุสามเณร และสาธุชนร่วมใส่บาตร รอบศาลาการเปรียญ วัดป่าภูก้อน


เวลา ๗.๓๐ น.
พิธีทักษิณานุปทาน ท่านพระครูจิตตภาณาญาณ ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจ้าภาพน้อมถวายทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมนียคาถา
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร และพระสงฆ์ทั้งนั้นให้พร


เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระอาจารย์คำสด อรุโณ นำพระภิกษุสามเณรทำพิธีคาราวะท่านพระครู จิตตภาวณาญาณ โดยกล่าวคำขอขมา แล้วศิษยานุศิษย์กล่าวคำสักการะคุณ
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก  และชาวบ้านถวายพานดอกไม้บายศรี ท่านพระอาจารย์เทศนาธรรม จากนั้นน้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์


เวลา ๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และชาวบ้านสรงน้ำท่านพระอาจารย์ ตามลำดับ


๑๑.๓๐ น.
ท่านพระอาจารย์ประพรมน้ำพุทธมนต์
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ดังนี้
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมป์) ๒๐ ทุน
โรงเรียนบ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมป์) ๑๐ ทุน
โรงเรียนบ้านนาตูม ๑๐ ทุน
โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย ๑๐ ทุน
มอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันแก่ชาวบ้านนาคำใหญ่


หมายเหตุ : ท่านผู้มีจิตศัทธาประสงค์จะร่วมบุญ หรือเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยไทยทาน หรือจองทำโรงทาน ถวายอาหาร ถวายน้ำปานะ โปรดติดต่อได้ที่ วัดป่าภูก้อน คุณโศรยา โทร. (๐๘๑) ๑๘๔-๓๗๔๓ , คุณหฤทัย โทร. (๐๘๑) ๘๖๖-๙๗๕๒ คุณปรีดาวรรณ โทร. (๐๘๙) ๑๑๑-๙๑๑๙

ข่าวอื่นๆ จากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • ขอเชิญร่วมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีความกตัญญูกตเวทีร่วมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา ณ วัดป่าภูก้อน วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  อ่านข่าวนี้

 • ร่วมบุญ​พุทธประเพณี​แห่ตุงไชย​ ประจำ​ปี​ 2562​ ในวันวิสาขบูชา

  ขอเชิญ​ชวนพุทธ​ศาสนิกชน​ ร่วมบุญ​พุทธประเพณี​แห่ตุงไชย​ ประจำ​ปี​ 2562​ ในวันวิสาขบูชา

  อ่านข่าวนี้

 • พระธรรม​เทศนาโดยพระครูสังฆรักษ์ พุทธิพงศ์ อภิชาโต

  พระธรรม​เทศนาโดยพระครูสังฆรักษ์ พุทธิพงศ์ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน (รักษาการ)​ เทศนา วันที่ 3 ธันวาคม 2561

  อ่านข่าวนี้

 • พิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศล ร.9

  พิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพิธีทอดผ้าป่าบูรณะพื้นลานหน้าวิหารสังฆบิดร วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ ต.บ้างก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

  อ่านข่าวนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป