ข่าวสารจากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • 2563-04-23 มอบอุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

  เช้าวันที่ 23 เมษายน 2563 ด้วยความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีคุณค่ายิ่งของประเทศและเป็นที่พึ่งของคนในอำเภอนายูง

  อ่านข่าวนี้

 • เชิญ​ร่วม​บุญ​ ม่านเพดาน​เหนือองค์​พระ​พุทธ​ไสยาสน์​ฯ

  ขอเชิญ​ชวน​พุทธ​ศาสนิกชน​ร่วม​บุญ​ ม่านเพดาน​เหนือองค์​พระ​พุทธ​ไสยาสน์​โลก​นาถ​ศาสดา​มหา​มุนี​ ในวิหารสังฆบิดร​ วัดป่า​ภู​ก้อน​

  อ่านข่าวนี้

 • 2563-02-08 วันมาฆบูชา

  กิจกรรมวันมาฆบูชา และพิธีเวียนดอกบัวฯ

  อ่านข่าวนี้

 • ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติบูชาในวันมาฆบูชา และร่วมพิธีเวียนดอกบัว

  รอบวิหารสังฆบิดร ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ณ วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ อ.นายูง จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

  อ่านข่าวนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป