ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

 • การสร้างวัด
  • คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนคร และอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2527
  • กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2530
  • มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัดป่าภูก้อน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530
  • จัดตั้งพุทธอุทยาน "มหารุกขปาริชาติภูก้อน" 1,000 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2531
  • พิธีตัดลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา วันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ.2533
  • จัดสร้าง "พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์" เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ "พระร่วงรุ่งโรจน์ศรีบูรพา" พระประธานหน้าพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2544
  • ได้รับมอบประกาศนียบัตรจากกรมป่าไม้ เป็นวัดอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2544 ประเภทดูแลรักษาป่าไม้ดั้งเดิม ตั้งแต่ 501 ไร่ขึ้นไป
 • การสร้างพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี
  • ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2549
  • ตรวจรับหินอ่อน เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2549
  • หินอ่อน 9 ก้อนแรกมาถึงอุดรธานี และทำพิธีสมโภช เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2549
  • แกะสลักหินอ่อนเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2549
  • อัญเชิญหินอ่อนก้อนพระเศียรขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2551
  • ตอกไม้มงคลยกเสาเอกพระวิหาร เมื่อวันวิสาขบูชาที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551
  • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองหล่อพระรัศมี องค์พระพุทธไสยาสน์ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2552
  • พุทธาภิเษกพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2553 สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร จุดเทียนชัย พระธรรมบัณฑิต ดับเทียนชัย
  • อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 ประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
  • ประดิษฐานพระอุณาโลมที่พระนลาฎพระพุทธไสยาสน์ฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2554

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป