ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2562

2562

6 มี.ค.62 ร่วมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้เด็กและเยาวชนของมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.หนองคาย 5000 บาท

31 มี.ค.62 ร่วมบุญทอดผ้าป่าทำถนนยางพารา วัดผาน้ำจั้น จ.อุดรธานี 10000 บาท

2 เม.ย.62 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 50000 บาท

13 เม.ย.62 ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดป่าภูก้อน เนื่องในวันสงกรานต์ 10000 บาท

18 มิ.ย.62 บริจาคเงินร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ 2000 บาท

27 มี.ค.62 ถวายปัจจัยร่วมงานฉลองสิริอายุวัฒนมงคล 74 ปี หลวงตาชาลีถิรธัมโม วัดป่าภูเรือ 20000 บาท

1 ส.ค.62 ร่วมบุญทอดผ้าป่าการศึกษารร.หมากแข้ง 5000 บาท

2 ก.ย.62 ร่วมบุญโครงการผ้าป่าสร้างถนนสานกุดเชื่อม-สมประสงค์ กับที่ว่าการอำเภอนายูง 20000 บาท

9 ก.ย.62 ทอดผ้าป่าการศึกษาและสาธารณสงเคราะห์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์ จ.ยโสธร 9000 บาท

30 ก.ย.62 บริจาคเงินให้กับกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี 50000 บาท

9 ต.ค.62 ร่วมบุญบำเพ็ญกุศลในพิธีบำเพ็ญกุศล 108 ปีชาตกาลพระอุดมญาณโมลี(จันทร์ศรี) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี 5000 บาท

12 ธ.ค.62 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนวังจระเข้ จ.สระแก้ว 10000 บาท

รวมทั้งสิ้น 196,000 บาท


เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป