การร่วมบุญ

ร่วมทำบุญกับวัดป่าภูก้อนได้โดยตรงที่

วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
โทร. 08-1184-3743 , 08-2835-0668

 • 1. ร่วมบุญกองทุนพระพุทธไสยาสน์และพระวิหาร

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา น้ำโสม (อุดรธานี)

  1.1 ชื่อบัญชี "บัญชีเพื่อกองทุนพระพุทธไสยาสน์"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-557380-6
  - บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 468-052148-8

  1.2 ชื่อบัญชี "ค่าใช้จ่ายงานพระพุทธไสยาสน์"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 407-054568-6
  - บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 468-056989-2

  1.3 ชื่อบัญชี "กองทุนพระพุทธไสยาสน์เฉลิมพระเกียรติ 3 ธันวาคม"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 407-054632-3

  1.4 ชื่อบัญชี "กฐินกองทุนพระพุทธไสยาสน์"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 407-054672-1

  1.5 ชื่อบัญชี "ผ้าป่ากองทุนพระพุทธไสยาสน์"
  - บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 407-054740-0 • ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร ของ สำนักงานโครงการฯ

  สำนักงานโครงการฯ 2207 ถนนเจริญกรุง ซอย 85/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์. 0-2289-0213 โทรสาร 0-2289-0253

  • 2. ร่วมบุญสร้างพระพุทธไสยาสน์ และตกแต่งพระวิหาร

   2.1 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   ชื่อบัญชี "โครงการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน วัดป่าภูก้อน"
   สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103-4-20389-1

  • 2.2 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   ชื่อบัญชี "โครงการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน วัดป่าภูก้อน"
   สาขาสำนักพระรามที่ 3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 777-1-39200-9

  • 3. ร่วมบุญจองพระประจำวัน

   3.1 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   ชื่อบัญชี "พระประจำวัน วัดป่าภูก้อน"
   สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103-4-25359-9

  • 4. ร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์

   4.1 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   ชื่อบัญชี "ทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ"
   สาขา ยานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 010-0-42826-6

  • 4.2 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   ชื่อบัญชี "ทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ"
   สาขา ยานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 013-2-80011-1

  ร่วมบุญเข้าบัญชีธนาคารผ่านเครื่อง ATM

  สามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM เข้าบัญชีธนาคารต่างๆ ตามรายชื่อบัญชีด้านบน

  โปรดส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินและรายละเอียดการร่วมบุญ พร้อมนามผู้ร่วมบุญ และชื่อที่อยู่ให้ส่งกลับ มาที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โทรศัพท์และโทรสาร (02) 289-0253 (กรุณาระบุหากท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตร)

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารร่วมทำบุญ

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป