ร่วมทำบุญกับวัดป่าภูก้อนได้โดยตรงที่

วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
โทร. 08-1184-3743 , 08-2835-0668
สำนักงานโครงการฯ 2207 ถนนเจริญกรุง ซอย 85/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์. 0-2289-0213 โทรสาร 0-2289-0253

ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร

 • ธนาคารกรุงเทพ

  2.1 ร่วมบุญสร้างพระพุทธไสยาสน์ และตกแต่งพระวิหาร และการร่วมบุญอื่นๆ

  1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  ชื่อบัญชี "โครงการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน วัดป่าภูก้อน"
  สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103-4-20389-1

 • ธนาคารกรุงเทพ

  2. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี "โครงการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน วัดป่าภูก้อน"
  สำนักงานพระรามที่ 3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 777-1-39200-9

 • ธนาคารกรุงเทพ

  2.2 ร่วมบุญจองพระประจำวัน

  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  ชื่อบัญชี "พระประจำวัน วัดป่าภูก้อน"
  สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103-4-25359-9

 • ธนาคารกรุงเทพ

  2.3 ร่วมบุญกระเบื้องหลังคาพระวิหาร

  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  ชื่อบัญชี "กระเบื้องโครงการพระพุทธรูปหินอ่อน"
  สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103-4-22898-9

 • ธนาคารกรุงเทพ

  2.4 ร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างพระวิหาร

  1.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี "ทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ"
  สาขา ยานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103-4-30600-9

 • ธนาคารกรุงเทพ

  2. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี "ทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ"
  สาขา ยานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 010-0-42826-6

 • ธนาคารกรุงเทพ

  3. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี "ทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ"
  สาขา ยานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 013-2-80011-1

 • ธนาคารกรุงเทพ

  4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี "ทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ"
  สาขา เจริญกรุง ซอย 72
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 126-2-17067-1

ร่วมบุญเข้าบัญชีธนาคารผ่านเครื่อง ATM

สามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM เข้าบัญชีธนาคารต่างๆ ตามรายชื่อบัญชีในข้อ 2

โปรดส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินและรายละเอียดการร่วมบุญ พร้อมนามผู้ร่วมบุญ และชื่อที่อยู่ให้ส่งกลับ มาที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โทรศัพท์และโทรสาร (02) 289-0253 (กรุณาระบุหากท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตร)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารร่วมทำบุญ

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป อ่านเพิ่มเติม..