ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2559

2559

8 ม.ค. 59 สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวณชายแดน ที่24 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

14 ม.ค. 59 บริจาคเงินในการทำนุบำรุง วัดป่านิโรธรังสี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

15 ม.ค. 59 ถวายตู้น้ำดื่มให้กับวัดบ้านโนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

5 ก.พ. 59 บริจาคทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะสงฆ์ ให้กับวัดป่าวังแข้ อ.นายูง จ.อุดรธานี

13 ก.พ. 59 บริจาคเงินร่วมสร้างอุโบสถ ให้กับวัดศิริธรรมาราม อ.นายูง จ.อุดรธานี

27 มี.ค. 59 สนับสนุนค่าตกแต่งห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

13 มี.ค. 59 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับวัดพระราม๙กาญจนาภิเษก

27 มี.ค. 59 บริจาคทรัพย์ในการทำบุญประจำปี วัดเวฬุวัน อ.นายูง จ.อุดรธานี

1 เม.ย. 59 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

10 เม.ย. 59 บริจาคทรัพย์ในการสร้างโรงพยาบาลอำเภอสังคม วัดป่านาขาม จ.หนองคาย

13 เม.ย. 59 บริจาคเงินในการสร้างศาลาการเปรียญ วัดป่าบ้านเมืองทอง(โป่งแดง) อ.นายูง จ.อุดรธานี

18 เม.ย. 59 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

26 เม.ย. 59 บริจาคทรัพย์ในการบูรณะปฎิสังขรณ์เสนาสนะ วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

26 เม.ย. 59 บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างเสนาสนะ วัดภูหินดัง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

26 เม.ย. 59 สมทบทุนในการสร้างกุฎิ ให้กับวัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

12 พ.ค. 59 บริจาคทรัพย์ในการทำนุบำรุงเสนาสนะ วัดนาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี

16 พ.ค. 59 บริจาคเงินเพื่อใช้ในการตัดเครื่องแบบตำรวจ จำนวน 46 ชุด ให้แก่สถานีตำรวจภูธรนายูง

17 พ.ค. 59 บริจาคเงินผ่านทางวัดพระราม๙กาญจนาภิเษก สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

23 พ.ค. 59 สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและฝ้าเพดานเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตูม จ.อดรธานี

23 พ.ค. 59 สนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสถานีตำรวจภูธรนายูง จ.อดรธานี

5 มิ.ย. 59 บริจาคเงินร่วมบุญกับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

11 มิ.ย. 59 บริจาคเงินร่วมสร้างกุฎิสงฆ์ ให้กับวัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

23 มิ.ย. 59 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จ.อุดรธานี

23 มิ.ย. 59 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จ.อุดรธานี

2 ส.ค. 59 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาเมืองไทย จ.อุดรธานี

3 ส.ค. 59 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2559

23 มิ.ย. 59 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาตูม จ.อุดรธานี

23 มิ.ย. 59 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านสมประสงค์ จ.อุดรธานี

25 มิ.ย. 59 จัดสร้างเหรียญที่ระลึก 80 ปี พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก (จ่ายงวดแรก)

26 มิ.ย. 59 ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ พระราชเมธากร วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

25 มิ.ย. 59 หล่อรูปสมเด็จพระสังฆราช

17 ส.ค. 59 บริจาคทรัพย์ในการตั้งทุน"มูลนิธิปิยธรรมมูลนิธิ" แก่วัดราชบพิตร

22 ส.ค. 59 ให้ความอนุเคราะห์โรงทานเนื่องในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง จ.อุดรธานี

6 ต.ค. 59 สมทบทุนผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย จ.อุดรธานี

13 ต.ค. 59 ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนของขัวญเนื่องในวันตำรวจ แก่สถานีตำรวจภูธรนายูง จ.อุดรธานี

6 พ.ย. 59 ร่วมทอดกฐิน วัดป่าภูเรือ จ.เลย

10 พ.ย. 59 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดป่าอุดมสันติธรรม จ.นครพนม

30 พ.ย. 59 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธราษฎร์บำรุงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน อ.นายูง จ.อุดรธานี เนื่องจากประสบภัยพิบัติเกิดอุทกภัย เมิ่อวันที่ 9 พ.ย 59

25 ธ.ค. 59 บริจาคทรัพย์ในการสร้างอาคารปฎิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

26 ธ.ค. 59 ซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ในงานอาสากู้ภัย ให้กับอาสากู้ภัยสว่างเมธาธรรม จ.อุดรธานี

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป