ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2557

2557

2 ม.ค. 57 มอบของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

12 ก.พ. 57 บริจาคทรัพย์ในการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ให้กับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

22 ก.พ. 57 บริจาคเงินในการสร้างพระอุโบสถ วัดศิริธรรมาราม จังหวัดอุดรธานี

23 ก.พ. 57 บริจาคเงินเพื่อสมทบการก่อตั้งมูลนิธิอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินถวาย สันตุสสโก

13 มี.ค. 57 บริจาคเงินเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี

15 มี.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการ สร้างศาลาการเปรียญ วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย

23 มี.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการ บำรุงวัด ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ จังหวัดบึงกาฬ

24 มี.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการ บูรณะ วัดเทพสิงหาร จังหวัดอุดรธานี

9 เม.ย. 57 มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้กับอาสาสมัคร ตำรวจชุมชน จำนวน30ตัวๆละ350บาทให้กับสถานีตำรวจภูธรนายูง จ.อุดรธานี

12 เม.ย. 57 บริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนในการสร้างรั้วโรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้านนาเมืองไทย จังหวัดอุดรธานี

25 เม.ย. 57 บริจาคทรัพย์ในการบำเพ็ญพระกุศลสมเด็จพระญานสังวร วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

2 พ.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย

3 พ.ค. 57 บริจาคทรัพย์เพื่อร่วมทำบุญสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย

12 พ.ค. 57 บริจาคเงินให้ กองทุนมหาเทพพระวิษณุกรรมบรมครู จังหวัดนนทบุรี

23 พ.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย

9 ก.ค. 57 บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.ขอนแก่น

15 ก.ค. 57 บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นโรงอาหารของโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จังหวัดอุดรธานี

27 ก.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

12 ส.ค. 57 บริจาคเงินในการสร้างอรัญกาแฟสด วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย

21 ส.ค. 57 บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอนายูง จ.อุดรธานี

22 ส.ค. 57 บริจาคเงินเพื่อใช้ในการซื้อกระเบื้องปูพื้นโรงอาหารของโรงเรียนน้ำโสม ประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จังหวัดอุดรธานี

15 ก.ย. 57 บริจาคทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะ วัดท่าโสม จังหวัดอุดรธานี

21 ก.ย. 57 บริจาคทรัพย์ในการสร้างวิหารบูรพาจารย์ วัดท่าโสม จังหวัดอุดรธานี

6 ต.ค. 57 บริจาคเงินสนับสนุนเครื่องแบบให้กับอาสาสมัครตำรวจชุมชน จังหวัดอุดรธานี

10 ต.ค. 57 บริจาคเงินให้กับกองทุนมหาเทพพระวิษณุกรรมบรมครู จังหวัดนนทบุรี

10 ต.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการทำบุญอายุครบ 103 ปี วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

13 ต.ค. 57 บริจาคเงินให้สถานีตำรวจภูธรนายูงสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมในวันตำรวจ จังหวัดอุดรธานี

25 ต.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการร่วมบุญกฐิน วัดป่าบ้านเพิ่ม จังหวัดอุดรธานี

26 ต.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคี วัดป่าห้วยปลาดุก จังหวัดเลย

26 ต.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการสร้างอาคารเรือนพักพระสงฆ์ วัดป่าห้วยปลาดุก จังหวัดเลย

18 พ.ย. 57 บริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3 ธ.ค. 57 บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนเป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนายูง จ.อุดรธานี

5 ธ.ค. 57 บริจาคเงินให้กองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ จ.อุดรธานี

8 ธ.ค. 57 บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

17 ธ.ค. 57 บริจาคทรัพย์ในการบำรุงวัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย

23 ธ.ค. 57 บริจาคเงินให้ชมรมผู้ป่วยโรคหืดธรรมศาสตร์

25 ธ.ค. 57 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้กับมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

30 ธ.ค. 57 บริจาคเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

30 ธ.ค. 57 บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างรั้วคอนกรีตและห้องน้ำชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จังหวัดอุดรธานี

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป