พระเจดีย์

คลังภาพอื่นๆวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • ตรวจรับหินอ่อนขาว 32 ก้อนแรกที่อิตาลี 4 เม.ย. 49

  ตรวจรับหินอ่อนขาว 32 ก้อนแรกที่อิตาลี 4 เม.ย. 49

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • งานพุทธศิลปภายในและภายนอกพระวิหาร

  ความงามของศิลปะ และงานออกแบบ ภายในภายนอก

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • แกะสลักหินอ่อนเป็นปฐมฤกษ์ 31 ส.ค. 49

  ภาพแกพสลักหินอ่อน ในการเริ่มการก่อสร้าง

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • งานออกแบบพญานาค วัดป่าภูก้อน

  ความงามของศิลปะการออก ที่ผสมผสานตามความเชื่อของชาวอีสาน ในเรื่องของพญานาค

  เข้าชมภาพชุดนี้

 • พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภาองค์ประธานอุปถัมภ์โครงการฯ

  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภาองค์ประธานอุปถัมภ์โครงการฯ

  เข้าชมภาพชุดนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป