ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2561

2561

31 ม.ค. 61 บริจาคเงินให้กับ รพ.ศิริราช ในการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา 200,000 บาท

23 ก.พ. 61 บริจาคเงินในการสร้างพระอุโบสถ วัดศิริธรรมาราม จ.อุดรธานี 10,000 บาท

2 เม.ย. 61 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ 100,000 บาท

26 เม.ย. 61 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ 2,000 บาท

5 ก.ย. 61 บริจาคเงินทำบุญสร้างพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ 50,000 บาท

3 พ.ย. 61 บริจาคทรัพย์ร่วมบุญทอดกฐิน วัดนาคำน้อย จ.อุดรธานี 10,000 บาท

7 พ.ย. 61 บริจาคทรัพย์ร่วมบุญทอดกฐิน วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย 5,000 บาท

7 ธ.ค. 61 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 100,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 477,000 บาท


เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป