ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2560

2560

7 ม.ค. 60 บริจาคทรัพย์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา วัดป่านาขาม จ.หนองคาย 10,000 บาท

25 ม.ค. 60 สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี2560 กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่24 จ.อุดรธานี 10,000 บาท

3 เม.ย. 60 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทย 100,000 บาท

6 เม.ย. 60 บริจาคเงินสนับสนุนซ่อมแซมโรงครัว โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านนาชมภู จ.อุดรธานี 30,000 บาท

10 เม.ย. 60 ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุข อ.นายูง จ.อุดรธานี 5,000 บาท

3 พ.ค. 60 บริจาคเงินสมทบทุนโครงการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายรัชกาลที่๙ ให้กับมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท

14 พ.ค. 60 บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จ.อุดรธานี 10,000 บาท

5 ก.ค. 60 บริจาคเงินในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารเรียน และห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเมืองทอง จ.อุดรธานี 40,000 บาท

8 ก.ค. 60 ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ วัดป่าภูก้อน เนื่องในวันอาสาฬบูชา 6500 บาท

11 ก.ค. 60 บริจาคทรัพย์ในการวันบูรพาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี 20,000 บาท

12 ก.ค. 60 บริจาคเงินซื้อกระเบื้องปูพื้นอาคาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี 30,000 บาท

29 ส.ค. 60 มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาเมืองไทย จ.อุดรธานี 20,000 บาท

13 ต.ค. 60 ถวายปัจจัยคณะสงฆ์วัดป่าภูก้อน ในโอกาสทำบุญครบ 1 ปี ในการเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙ 5500 บาท

1 พ.ย. 60 บริจาคทรัพย์ในการบูรณะถนน วัดนาคำน้อย จ.อุดรธานี 200,000 บาท

13 พ.ย. 60 มอบเงินสนับสนุนในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่๙ 5,000 บาท

15 พ.ย. 60 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระเทพมงคลนายก ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 20,000 บาท

16 ธ.ค. 60 บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาวอุดรพิทย์ 2560 50,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 567,000 บาท


เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป