ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2558

2558

12 ม.ค. 58 บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลประจำศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา

14 ม.ค. 58 มอบเงินให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

21 ม.ค. 58 มอบเงินให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่24เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

1 ก.พ. 58 ทำบุญงานบูชาคุณหลวงปู่เหรียญ วัดป่านาขาม จ.หนองคาย

2 ก.พ. 58 บริจาคเงินในการสร้างกุฎิสงฆ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

21 ก.พ. 58 บริจาคเงินในการสร้างพระอุโบสถ วัดศิริธรรมาราม จ.อุดรธานี

4 มี.ค. 58 บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสารและปลากระป๋อง ให้กับวัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก

26 มี.ค. 58 บริจาคเงินให้กับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

15 เม.ย. 58 บริจาคเงินในการสร้างศาลาพักญาติ วัดโพธิศรีสง่า จ.อุดรธานี

30 เม.ย. 58 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

11 พ.ค. 58 บริจาคเงินสมทบซื้อที่ดินสร้างวัดป่ารวมธรรม จ.อุดรธานี

15 พ.ค. 58 บริจาคเงินในการสร้างกุฎิสงฆ์ วัดป่าผาน้ำจัน จ.อุดรธานี

5 มิ.ย. 58 บริจาคเงินร่วมทำบุญ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

6 มิ.ย. 58 ร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ จิตญาโณ)

6 มิ.ย. 58 ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

18 มิ.ย. 58 มอบทุนการศึกษาให้กับวัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

18 มิ.ย. 58 มอบทุนการศึกษาให้กับวัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

19 มิ.ย. 58 บริจาคเงินถวายอาหารพระสงฆ์ วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี

19 มิ.ย. 58 บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) จ.อุดรธานี

29 มิ.ย. 58 บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จ.อุดรธานี

29 มิ.ย. 58 บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย จ.อุดรธานี

29 มิ.ย. 58 บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านนาแค จ.อุดรธานี

29 มิ.ย. 58 บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านนาตูม จ.อุดรธานี

29 มิ.ย. 58 บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จ.อุดรธานี

6 ก.ค. 58 บริจาคเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างสถานฝึกอบรมค่ายทดสอบกำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่24 จ.หนองคาย

25 ก.ค. 58 บริจาคเงินในการสร้างเจดีย์ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี

12 ส.ค. 58 ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

23 ส.ค. 58 บริจาคเงินในการร่วมก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดป่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน(หนองแดง)

25 ส.ค. 58 บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในระดับจังหวัด

29 ส.ค. 58 ให้การสนับสนุนเงินเพื่อนำมาเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนายูง จ.อุดรธานี

15 ก.ย. 58 บริจาคเงินในการสร้างเสนาสนะ วัดท่าโสม จ.อุดรธานี

28 ก.ย. 58 มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่24 จ.หนองคาย

29 ก.ย. 58 บริจาคเงินในการบำรุงเสนาสนะ วัดนาคำน้อย จ.อุดรธานี

30 ก.ย. 58 บริจาคเงินในการบำรุงเสนาสนะ วัดนาคำน้อย จ.อุดรธานี

31 ต.ค. 58 บริจาคเงินร่วมทอดกฐิน วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี

1 พ.ย. 58 บริจาคเงินร่วมทอดกฐินพระราชทาน วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก

2 พ.ย. 58 บริจาคเงินในการบำรุงเสนาสนะ วัดนาคำน้อย จ.อุดรธานี

13 พ.ย. 58 บริจาคเงินร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลพระราชวราลังการ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

14 พ.ย. 58 มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันปั่นเพื่อพ่อ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่24

21 พ.ย. 58 บริจาคเงินร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดป่าห้วยปลาดุก จ.เลย

22 พ.ย. 58 มอบเงินเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จ.อุดรธานี

22 พ.ย. 58 มอบเงินเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

22 พ.ย. 58 มอบเงินเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง จ.อุดรธานี

24 พ.ย. 58 บริจาคเงินร่วมทอดกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างเพดาน วิหารบูรพาจารย์ วัดท่าโสม จ.อุดรธานี

3 ธ.ค. 58 มอบเงินเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนายูง จ.อุดรธานี

4 ธ.ค. 58 มอบเงินเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม จ.อุดรธานี

5 ธ.ค. 58 บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จ.อุดรธานี

23 ธ.ค. 58 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในกิจการของเหล่ากาชาด ภาค6 จ.อุดรธานี

31 ธ.ค. 58 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง "อาคารสิรินธรานุสรณ์๖๐พรรษา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป