ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2556

2556

8 ม.ค. 56 บริจาคเงินในการทำบุญบูชาคุณหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย

20 ม.ค. 56 ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมพระธาตุวัดท่านาง จังหวัดลำปาง

28 มี.ค. 56 ร่วมบูรณะซ่อมแซมศาลา วัดศิริราษฎร์วัฒนา จังหวัดสกลนคร

4 ธ.ค. 56 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนร้านกาชาดในงานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

11 ธ.ค. 56 สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จังหวัดอุดรธานี

16 ธ.ค. 56 บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชน"พลังสู่การเปลี่ยนแปลง"ของสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ จ.อุดรธานี

23 ธค. 56 ร่วมบุญทอดกฐิน วัดป่าห้วยปลาดุก จังหวัดเลย

23 ธ.ค. 56 ถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ วัดป่าห้วยปลาดุก จังหวัดเลย

23 ธ.ค. 56 บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเบตองการกุศล ของสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัดอุดรธานี

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป