ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2554

2554

31 ม.ค. 54 บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬา

31 ม.ค. 54 บริจาคเงินเข้ากองทุนสมเด็จพระปิยมหาราช ณ ศาลาทินทัต รพ.จุฬา

31 ม.ค. 54 บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการ สภากาชาดไทย

20 มี.ค. 54 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

15 เม.ย. 54 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประลบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2554โดยผ่านทางวัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก

23 เม.ย. 54 บริจาคเงินร่วมสร้างอุโบสถ วัดโนนสว่าง ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

13 มิ.ย. 54 บริจาคเงินในการร่วมพิมพ์หนังสือ "อานุภาพอัครสาวก สาวิกา" วัดป่าภูก้อน

16 มิ.ย. 54 บริจาคเงินในการร่วมพิมพ์หนังสือ "อานุภาพอัครสาวก สาวิกา" ผ่านกองทุนคลังธรรมทานของธรรมสภา

20 มิ.ย. 54 ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยยาสน์ฯ วัดป่าภูก้อน

23 ส.ค. 54 บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุน มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

31 ส.ค. 54 บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านนาเมืองไทย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 ชุด

6 ต.ค. 54 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการค่ายกฎหมายสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

13 ต.ค. 54 บริจาคเงินร่วมบุญกฐิน วัดนาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

30 ต.ค. 54 บริจาคเงินสมทบทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เพียง วัดป่าหนองกอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

30 ต.ค. 54 บริจาคเงินสมทบทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เพียง วัดป่าหนองกอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

5 พ.ย. 54 ร่วมบุญกฐินวัดป่าห้วยปลาดุก อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

31 ธ.ค. 54 บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านทางวัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป